ไม่สำคัญ

posted on 18 Oct 2009 21:15 by pandaparadiso

...สำคัญ

 เพราะสำคัญ จึงถูกกระทำราวกับไม่สำคัญ

เพราะสำคัญ จึงต้องให้ได้รับรู้เรื่องเจ็บปวด

เพราะสำคัญ จึงถูกเพิกเฉย

เพราะสำคัญ จึงอยากให้เข้าใจ และคิดว่าเข้าใจ

เพราะสำคัญ จึงมอบสิ่งสำคัญ

เพราะสำคัญ จึงยอมให้ตายแทน หรือตายแทนให้ได้

เพราะสำคัญ จึงอยากให้อยู่ข้างๆไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม

เพราะสำคัญ จึงอยากได้ความสำคัญ

...

ไม่สำคัญ ว่าจะสำคัญหรือไม่สำคัญ

แต่สำคัญอยู่ที่ยังจับมือกันอยู่...และรับรู้ถึงการมีอยู่ของใจของอีกคน

ขอบคุณที่ให้มามากมาย ดีใจที่ได้รับ

ขอโทษ ที่ให้ไปคงไม่พอเท่าเทียม

ขอโทษ ขอโทษล้านครั้ง

ขอโทษ ขอโทษจริงๆ

Comment

Comment:

Tweet

สำคัญ
ไม่
เท่ากัน

#1 By KaTTo-+tOdA on 2009-11-13 09:16